- BURSA
- Puncak Niaga
- Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air
- Jabatan Perkhidmatan Pembetungan
- Department of Environment
- Malaysian Water Association
- Indah Water Konsortium
- Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara